Webbutik

MENY

Hantering av statlig medfinansiering till regionala kollektivtrafikanläggningar samt åtgärder för förbättrad miljö och trafiksäkerhet på det kommunala vägnätet

Dokumentbeteckning: 2016:169

Dokumentet syftar till att underlätta hanteringen av den statliga medfinansieringen på Trafikverket. Det kan även användas av regionala kollektivtrafikmyndigheter och kommuner  vid upprättande av ansökan om statlig medfinansiering. Målet är att säkerställa att handläggningen är rättssäker, likartad och tydlig.

 

Ersätter Vägverkets publikaion 2004:4 Handläggning för statsbidrag till vissa kollektivtrafikanläggningar mm

Artikelnr: NP-3687