Webbutik

MENY

Handlingsplan för Mobility Management i Stockholms län - Underlagsrapport till PIMMS CAPITAL Regional Action Plan

Dokumentbeteckning: 2012:173

Rapporten är en regional handlingsplan som har tagits fram inom ramen för projektet PIMMS CAPITAL – ett FoI-projekt som även finansierats av medel från INTERREG IVC och Länsstyrelsen i Stockholms län. Syftet är att öka effektiviteten i transportsystemet och minska negativ miljöpåverkan, genom att förändra färdmedelsfördelning och resmönster. Handlingsplanen beskriver hur ett gott exempel från Birmingham, ”The Corridor Approach”, kan implementeras i Stockholmsregionen. Detta innebär en aktörsgemensam koordinering av åtgärder utmed tolv stråk, för att gemensamt få ut mer effekt av satsade medel. I stråkpaketen ingår bl a åtgärder som förbättrar kvalitet och utbud av hållbara resalternativ (t ex Steg 2- och 3-åtgärder för kollektivtrafik), styrmedel och målgruppsinriktade informationsinsatser.

Artikelnr: TV17423