Webbutik

MENY

Handledning för precisering av riksintresse

Dokumentbeteckning: 2012:078

Handledning för precisering av riksintresse gäller för precisering av hamnar, flygplatser och järnvägens platser av riksintresse (kombiterminaler, tågbildningsplatser och depåer). Handledningen visar hur Trafikverket avser arbeta med riksintressepreciseringar tillsammans med andra aktörer. I handledningen framgår det hur preciseringar av riksintressen bör gå till och vad de ska innehålla.
Artikelnr: TV17182