Webbutik

MENY

Handledning för geotekniska beräkningar

Dokumentbeteckning: 1986:06

Publikationen syftar till att vara en vägledning för elementära geotekniska beräkningar samt att tjäna som en introduktion för ny geoteknisk personal inom vägverket. Beräkningar för grundförstärkningar behandlas i anvisningar för respektive metod.

Artikelnr: TV16515