Webbutik

MENY

Handläggarstöd för utbyggnad av naturgasnät

Dokumentbeteckning: 2005:12

Rekommendationer om hur Vägverket kan förhålla sig till utbyggnad av naturgasnätet. Publikationen beskriver lagstiftning som rör Vägverkets intressen samt ger en checklista med information som bör tas upp vid Vägverkets deltagande i den kommunala planeringen, i samrådsdiskussioner och i remissvar.

Vid beställning av tryckta exemplar tillkommer en avgift för porto.

Artikelnr: TV11954