Webbutik

MENY

Handelsplats för jord- och schaktmassor - nuläge, marknad och affärsplan

Dokumentbeteckning: 2011:046

Med en virtuell handelsplats för schaktmassor kan dessas transporter med tunga fordon minska med 10-30 %. Dessutom minskar behovet av deponering och uttag av jungfruligt material. Rapporten visar att det finns ett behov och en betalningsvilja för att använda en internetbaserad handelsplats för att köpa och sälja över- och underskottsmassor från bygg- och anläggningsarbeten. Av de identifierade driftsformerna förordas en privat marknadsplats med offentlig samverkan.

Artikelnr: TV17011