Webbutik

MENY

Handbok för dig som arbetar med SMADIT

Dokumentbeteckning: 100517

Denna handbok vänder sig till dig som arbetar enligt SMADITmetoden, oavsett om du finns inom Polisen, Kustbevakningen, Tullverket, inom socialtjänsten eller inom beroendevården.
Vår förhoppning är att handboken kan vara ett stöd i arbetet att tillsammans minska antalet alkohol- och drogpåverkade personer i trafiken och på sjön.
Handboken innehåller en beskrivning av metoden samt respektive myndighets roll och ansvarsområde.

Artikelnr: TV17160