Webbutik

MENY

Handbok för bättre kommunala tjänsteresor

Dokumentbeteckning: 2006:06

Kommuner som effektiviserar sina tjänsteresor kan minska sina kostnader och öka servicen. Potentialen kan handla om en minskning av kostnader för transporter med tiotals procent. Effektivare resor innebär minskad miljöpåverkan och ökad trafiksäkerhet och det är därför Vägverket har tagit fram denna handbok. Det är också en arbetsmiljöfråga vilken bil kommunanställda färdas i och hur stor del av arbetsdagen som tillbringas i trafiken.

Preliminära uppskattningar från underlaget till handboken visar att fordonen i en medelstor svensk kommun rullar 20 000 mil mer än nödvändigt varje år. Detta är bara ett exempel på utrymme för förbättringar man kan identifiera när resorna i en kommun ses över. Erfarenheter som ligger till grund för de konkreta råd som ges i handboken har hämtats från kommuner som arbetat med dessa frågor. Pilotkommunerna Mark och Orust är två exempel.
I vart och ett av de fyra avsnitten finns en beskrivande text, en ruta med en checklista samt en förteckning över diverse verktyg. Verktygen kan laddas ner från Trafikverkets webbplats
Artikelnr: TV12110