Webbutik

MENY

Handbok för återvinning av asfalt

Dokumentbeteckning: 2004:91

Avsikten med handboken är att samla befintliga kunskaper och erfarenheter beträffande återvinning av asfalt i ett enda dokument i syfte att på ett enkelt och lättsamt sätt kunna sprida information till en vidare krets. Därmed är det vår förhoppning att tekniken för återvinning av asfalt ska bli mer lättillgänglig för fler intressenter och att en ökad aktivitet avseende återvinning av returasfalt ska uppstå.
Artikelnr: TV11818