Webbutik

MENY

Halter av partiklar (PM10) vid skolor och förskolor intill hårt trafikbelastade vägar i Stockholms län

Dokumentbeteckning: 2014:036

I denna rapport redovisas halter av partiklar, PM10 vid skolor och förskolor som ligger intill statliga vägar med mycket trafik i Stockholms län. Underlagsmaterialet över vilka skolor och förskolor som ska utredas i detta projekt har tagits fram av Trafikverket. Sammantaget utreds halten av PM10 vid 19 stycken skolor och förskolor i kommunerna Täby, Danderyd, Sollentuna och Stockholm. I Täby och Danderyd ligger objekten längs med E18 och i Sollentuna och Stockholm längs med E4.

Artikelnr: TV17632