Webbutik

MENY

Halkfria vägar - solvärme och värmelagring för miljöanpassad halkbekämpning

Dokumentbeteckning: 2014:120

Vårt klimat medför att halkbekämpning vintertid är ett viktigt moment för att bibehålla framkomlighet och trafiksäkerhet. Syftet med föreliggande rapport är att identifiera lämpliga anläggningstyper där uppvärmning med solenergi beskrivs som ett alternativ till traditionell halkbekämpning. Projektet inriktas mot speciellt utsatta typer av anläggningsdelar eller andra typiska platser där betydande trafiksäkerhets- och framkomlighetsvinster kan erhållas.

Artikelnr: TV000079