Webbutik

MENY

Halkfria vägar – etapp 2. Energi- och systemanalys med kostnader

Dokumentbeteckning: 2014:121

Nordiskt klimat medför att halkbekämpning vintertid är ett viktigt moment för att bibehålla framkomlighet och trafiksäkerhet. Genom att värma väg vet man att det går att uppnå goda resultat avseende förbättrad framkomlighet vintertid (exempel Göteborgsbacken på RV40 i Jönköping). Internationella erfarenheter visar att man kan nå avsedd effekt även på andra speciellt utsatta anläggningsdelar såsom bro, trottoar, perrong, järnvägsväxel etc.
Artikelnr: TV000078