Webbutik

MENY

Haffstaskolan deltar i barnkonsekvensanalys

Dokumentbeteckning: 2009:40

Det är viktigt att vuxna tar reda på hur skolskjutningen fungerar för barnen. Skriften visar hur elever och skolpersonal har samarbetat med skolskjutsplanerare och väghållare genom att ta reda på och visa hur de uppfattar sin skolskjutsning. Deras kartläggningsarbete ingick i barnkonsekvensanalysen som gjorde i försöket med hastighetsbegränsning till 30 km/tim vid hållplats.

Artikelnr: TV16522