Webbutik

MENY

Hållbarhetsredovisning 2008

Dokumentbeteckning: 2009:12

I Vägverkets hållbarhetsredovisning beskriver vi det mest väsentliga i vårt arbete för hållbar utveckling. Här redogör vi för det som vi bedömer vara intressant för våra uppdragsgivare, kunder och samarbetspartner. Tyngdpunkten ligger på att beskriva Vägverkets angreppssätt och insatser för hållbar utveckling. Redovisningen görs i ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.

Artikelnr: TV16207