Webbutik

MENY

Höjdmätning med RUFRIS

Dokumentbeteckning: 2017:186

Satellitmätning, som effektiviserat all detaljmätning, har en i många fall acceptabel mätosäkerhet i plan men i höjd är saken en annan. I tidigare FoU-projekt Stomnät i luften har Trafikverket, som demonstration, visat på möjligheten att använda en kombination av satellit- och totalstationsmätning i en metod kallad RUFRIS (Realtidsuppdaterad fri-station). Demonstrationsprojektet visade att RUFRIS har en låg mätosäkerhet i både plan och höjd.
Artikelnr: TVD-10063

Följande projekt avser att utvärdera om RUFRIS kan användas som alternativ till mätmetoder att etablera utgångspunkter i höjd. Syftet är att studera om metoden är tillräckligt stabil för att uppfylla den kravbild som avvägning har idag. Tidigare studier av RUFRIS har utförts i en begränsad omfattning på enstaka punkter men här används ett större material för att få en bättre bild av den standardosäkerhet som kan förväntas.


Med en alternativ metod till avvägning öppnas möjligheten till kostnadsbesparingar i såväl produktions- som underhållsfasen av en infrastrukturanläggning. I projekt Ostlänken har en mängd RUFRIS-stationer etablerats för att kontrollera det projekteringsunderlag som upprättats genom luftburen laserskanning. Ett material som kan komma väl till pass vid en utvärdering av metodens tillämpbarhet vid bestämning av höjd.


Följande studie visar att mätosäkerhet för etablering av ellipsoidhöjd har en standardosäkerhet på 4 - 6 mm i SWEPOS-nät med förtätningsgrad på 35 km. Rapporten visar också geoidmodellens kvalitet har en stor betydelse vid bestämning av höjd i RH2000.