Webbutik

MENY

Höjda banavgifter och deras effekter i ett trafikslagsövergripande perspektiv – analys av konsekvenser för godstrafiken

Dokumentbeteckning: 2011:100

I rapporten beskrivs effekter för godstransporterna av en beslutad banavgiftshöjning om totalt 15.6 miljarder kr under planperioden (2010-2021) för all järnvägstrafik.

Artikelnr: TV16988