Webbutik

MENY

Höjda banavgifter och deras effekter i ett trafikslagsövergripande perspektiv

Dokumentbeteckning: 2011:080

Syftet med rapporten är att beskriva effekter av beslutad banavgiftshöjning om totalt 15,6 miljarder kronor under planperioden (2010–2021). Effekterna beskrivs för olika marknadssegment inom transportsystemet och på en aggregerad nivå för samhället som helhet. Behovet av kompletterande åtgärder på vägsidan diskuteras också. Likaså studeras även hur några viktigare branscher påverkas.

Artikelnr: TV16914