Webbutik

MENY

Höghastighetsbanor Stockholm-Göteborg respektive Stockholm-Malmö

Dokumentbeteckning: 2017:133

Trafikverket har tidigare analyserat de samhällsekonomiska effekterna av ett fullt utbyggt system med höghastighetsjärnväg mellan såväl Stockholm-Göteborg som Stockholm-Malmö. Denna rapport tittar på skillnader i olika aspekter beroende på om hela sträckan Stockholm-Göteborg (Alternativ 1) eller hela sträckan Stockholm-Malmö (Alternativ 2) byggs färdigt först, utan att göra något sammanfattande ställningstagande. En förutsättning för denna översiktliga analys är således att båda sträckorna kommer att byggas ut så småningom, men att den ena av dem byggs först.

Artikelnr: TVD-6175