Webbutik

MENY

Höghastighetsbanor och utbyggnad av befintliga stambanor

Dokumentbeteckning: 2012:118

Inom ramen för regeringsuppdraget om ökad kapacitet i transportsystemet, har Trafikverket studerat 4 olika utbyggnader av ett höghastighetsnät Stockholm-Göteborg/Malmö och en utbyggnad av befintliga stambanor. Samtliga alternativ har jämförts och ställts mot ett jämförelsealternativ (JA) som innebär att endast planerade åtgärder enligt nuvarande planer fram till 2021 genomförs.
Artikelnr: TV17229