Webbutik

MENY

Hållbarhetsrapport 2019 Fyrspåret Malmö–Lund

Dokumentbeteckning: 2020:153

Hållbarhetsrapporten 2019 för Fyrspåret Malmö–Lund mellan Trafikverket och entreprenören NCC/OHL berättar om det gemensamma hållbarhetsarbetet under 2019. Enligt projektcheferna Jens-Peter Eisenschmidt och Anders Söreklint ska rapporten bidra till följande:

• För alla som är involverade i projektet ska det vara tydligt att de är med och jobbar för ett hållbart samhälle, och att det ger resultat.

• Rapporten ska också motivera till ständig förbättring inom projektet.

• Vår utgångspunkt är att vi ska vara en del av utvecklingen; inte invänta resultatet av vad andra gör eller vänta på nya riktlinjer.

Hållbarhetsrapporten för Fyrspåret Malmö–Lund är tänkt som inspiration och information för att bidra till att uppnå organisationens gemensamma miljö-och hållbarhetsmål.

Artikelnr: TVD-62735
Related Files