Webbutik

MENY

Hållbarhet och trender i handel och service - en litteraturstudie

Dokumentbeteckning: 2011:070

Inom ramen för projektet ”Konsekvenshantering av trender i handel och service för en hållbar svensk stadsutveckling” har föreliggande litteraturstudie genomförts. Avsikten är att lägga en grund för det fortsatta arbetet i projektet. I nästa steg studeras tidigare gjorda fallstudier och tre nya genomförs för att belysa effekter på staden och trafiksystemet som följd av handelsoch serviceomvandlingen.

Artikelnr: TV16971