Webbutik

MENY

Hållbar tillgänglighet

Dokumentbeteckning: 1999:151

Denna rapport utgör en av underlagsrapporterna för det strategiska analysområdet "Storstädernas transporter". SIKA (Statens Institut för KommunikationsAnalys) har i uppdrag från regeringen att i samarbete med trafikverken utföra denna strategiska analys som ett underlag för transportinfrastrukturplaneringen 2002-2011. Rapporten handlar om förutsättningarna för att i de svenska storstäderna, d.v.s. regionerna kring Stockholm, Göteborg och Malmö, tillämpa principerna i EU-kommissionens rapport European sustainable cities, särskilt begreppet Hållbar tillgänglighet (sustainable accessibility).
Artikelnr: TV11167