Webbutik

MENY

Grundläggande bearbetning av laserdata

Dokumentbeteckning: 2018:069

En introduktion till informationsinnehåll och bearbetning av laserdata från bilburen laserskanning. Del av FoU- projektet ”Infrastruktur i 3D” i samarbete mellan Innovation Norge, Trafikverket och TerraTec Författare: TerraTec

Part of the R&D project “Infrastructure in 3D” in cooperation between Innovation Norge, Trafikverket and TerraTec, Report 7A
Artikelnr: TVD-16763