Webbutik

MENY

Granskningsrapport av Publikation 2000:90; Identifiering och beskrivning av risker -metodik i vägplaneringsprocessen

Dokumentbeteckning: 2002:106

Vägverket tog för några år sedan fram en ansats till metod för riskhantering i vägbyggnadsprocessen.
Metoden fick arbetsnamnet MIR Identifiering och beskrivning av risker – metodik i vägplaneringsprocessen. Tyvärr har metoden inte fått genomslag och frågetecken höjdes om metodens användbarhet. En granskning har därför genomförts av Syntell på uppdrag av Vägverket.

Artikelnr: TV11456