Webbutik

MENY

Grönt ljus 2030 - Goda exempel som ger ökad klimatnytta i närtid

Dokumentbeteckning: 2020:175

Trafikverket har ett regeringsuppdrag under 2019–2022 om att genomföra informations- och kunskapshöjande åtgärder för omställning av transportsektorn till fossilfrihet. Denna rapport är en del i regeringsuppdraget och utgör ett underlag till den årliga resultatkonferens om klimat och transporter som Trafikverket ska arrangera inom uppdraget. Rapporten ska framför allt beskriva goda exempel på åtgärder som ger klimatnytta i närtid och som aktörer kan kopiera eller skala upp. Trafikverket hänvisar därför till andra rapporter när det gäller beskrivning av klimatmål för transportsektorn, nuläge och möjligheter att nå mål.
Artikelnr: TVD-65106