Webbutik

MENY

Grönstruktur, fauna och barriäreffekter i planeringen av Tvärförbindelsen och annan exploatering mellan E20 och riksväg 40 i Partille, Lerums och Härryda kommuner

Dokumentbeteckning: 2010:26

Denna studie är en fördjupad analys kring hur kvarvarande grönstrukturer bör kunna sammanlänkas med faunapassager för att även i framtiden utgöra viktiga gröna kilar i regionens östra delar. I analysen ingår både identifiering av befintlig grönstruktur, dokumentering av framtida exploateringar samt åtgärder längs framför allt det statliga vägnätet för att möjliggöra en sammanhängande grön ekologisk infrastruktur.

Artikelnr: TV16549