Webbutik

MENY

Gränsöverskridande planering – ett kunskapsunderlag i den långsiktiga planeringen

Dokumentbeteckning: 2020:048

De internationella resorna och transporterna har betydelse för hur det svenska transportsystemet behöver utvecklas. Samverkan på global nivå, inom ramen för EU och med Sveriges grannländer är viktigt för att kunna förutse vilka utvecklingsbehov som kan komma att uppstå i framtiden och för att kunna utveckla planeringen för att integrera de gränsöverskridande och internationella aspekterna. I denna rapport beskrivs på en övergripande nivå vad som händer inom ramen för Europeiska unionen och i Sveriges nordiska grannländer.
Artikelnr: TVD-57977