Webbutik

MENY

GPS navigatorer för bil – användning och funktion med avseende på bränsleekonomi

Dokumentbeteckning: 2013:103

Transportsektorn står idag för en fjärdedel av Sveriges energianvändning och av denna utgör vägtrafikens andel över nittio procent. Med tanke på de krav miljö- och klimatmål ställer, finns ett stort behov av att utveckla produkter, åtgärder och styrmedel som främjar en energieffektivisering inom denna sektor. Detta forskningsprojekt syftar till att undersöka om dagens och framtidens navigeringssystem för bil kan vara ett stöd till föraren att göra ett bränslesnålt vägval. Idag finns allt fler IT- funktioner i fordonen och en grundläggande tes för detta projekts uppkomst är att några av dessa bör kunna nyttjas i energibesparande syfte via vägledning för bränslesmarta vägval.

Artikelnr: TV17556