Webbutik

MENY

Godstransporter

Dokumentbeteckning: 2012:119

I princip förväntas vi 2050 behöva kunna hantera dubbelt så mycket gods i systemet. Under denna period kommer förstås också trängseln i systemet att ha spätts på av ökad efterfrågan på persontransporter även om denna inte är lika omfattande. För att kunna hantera denna efterfrågan kommer krav att ställas på åtgärder enligt alla steg i fyrstegsprincipen.
Artikelnr: TV17221