Webbutik

MENY

Godskartläggning i Värmland

Dokumentbeteckning: 2013:150

WSP har på uppdrag av Regionförbundet Örebro och i samverkan med bl.a. Trafikanalys, Sjöfartsverket, Logistikforum Mälardalen och de regionala godstransportråden utarbetat en metod för att kartlägga godsflöden på regional nivå.
Detta uppdrag syftar till att kartlägga de regionala godsflödena i Värmland, Västra Götaland och Halland enligt den framtagna metoden och denna rapport sammanfattar resultaten för Värmlands del.

Artikelnr: TV17609