Webbutik

MENY

Godsets hela resa – analys av utvalda stråk inom Trafikverket Region Syd på väg och järnväg

Dokumentbeteckning: 2013:001

Trafikverket Region Syd har tagit fram ett planeringsunderlag för Gods med utgångspunkt från att Trafikverket har ett uppdrag att skapa förutsättningar för effektiva och långsiktigt hållbara godstransporter och bidra till att logistikområden utvecklas.

Med planeringsunderlaget som utgångspunkt har vi genomfört en studie där vi intervjuat ett antal företag som trafikerar godsstråk som har sin start- och/eller slutpunkt i Region Syd. Dialogen har skett utifrån perspektivet ”Godsets hela resa” för att fånga och analysera kundernas behov.

Syftet har varit att identifiera åtgärder som Trafikverket Region Syd inom ramen för sitt uppdrag kan genomföra för att effektivisera och underlätta för godstransporterna i dessa utpekade godsstråk. Fokus är på åtgärder som kan påverka behovet av transporter, valet av transportsätt samt ett mer effektivt utnyttjande av befintlig infrastruktur.

Artikelnr: TV17392