Webbutik

MENY

God tillgänglighet till målpunkter i tätort - en förutsättning för en attraktiv och hållbar stad - Metodbeskrivning

Dokumentbeteckning: 100426

Broschyren beskriver en metod för att mäta tillgångligheten till service i tätorter.

Artikelnr: TV16932