Webbutik

MENY

Geovärden i förbifart Fors -kan kunskap om geovärden förbättra planering och genomförande av investeringsprojekt?

Dokumentbeteckning: 2014:070

Geovetenskapliga värden har länge haft liten plats i samhällsplaneringen och har så än idag. De geovetenskapliga värdenas betydelse i samhällsplanering uppmärksammas dock i växande grad. Insikten växer om att landskapets bergarter, terrängformer och avlagringar ger avtryck i ekologiska funktioner och i kulturella avtryck och de förutsättningar denna insikt skapar för att effektivisera framtagning och tolkning av beslutsunderlag.

Artikelnr: TV17714