Webbutik

MENY

Geotekniska undersökningar för vägbroar

Dokumentbeteckning: 1989:07

Handboken vänder sig främst till geotekniker för planering av geotekniska insatser vid projektering av broar och övriga konstbyggnader. Den ger vägledning främst om de problemställningar som skall behandlas och i viss utsträckning om vilka undersökningsmetoder som är lämpliga att använda i vissa mer renodlade fall. De fem första kapitlen och de inledande avsnitten 1nom följande kapitel kan också vara av värde för väg- och bro-projektörer samt upphandlare av geotekniska utredningar eftersom de redovisar de problemställningar som skall lösas i olika skeden.

Artikelnr: TV16500