Webbutik

MENY

Geoplanering

Dokumentbeteckning: 1995:02

I denna publikation redovisas principer för hur geologiska och geotekniska förhållanden kan beaktas i vägplanering. För åstadkommande av bra resultat betonas särskilt att vägplaneringen skall genomföras i nära samarbete mellan vägplanerare och geologigeotekniker.

Artikelnr: TV16497