Webbutik

MENY

Generell kommunikationsplattform, GKP

Dokumentbeteckning: 89364

Trafiken på våra vägar styrs av en snabbt växande mängd trafiklednings- och informationssystem. Säker kommunikation med och mellan dessa blir allt viktigare för att trafiken ska flyta på ett bra och tryggt sätt. Vägverkets bredbandsnät Generell kommunikationsplattform (GCP) ger Vägverket den kapacitet, snabbhet och säkerhet som krävs för att trygga denna kommunikation.

Informationsbladet är både på svenska och engelska.

Artikelnr: TV16503