Webbutik

MENY

Gemensam metodik för översyn av hastighetsgränser

Dokumentbeteckning: 2006:117

Denna rapport redovisar resultatet av uppdraget "Framtagande av en gemensam metodik vid översyn av hastighetsgränser 2006 och 2007". Uppdraget har i huvudsak bestått av två olika delar nämligen, att dels ta fram en gemensam metodik vid översyn av hastighetsgränser, dels att föreslå mål och mått för hastighetsöversyner 2006 och 2007. I detta ingår förslag till prestationsmått, kvalitetsmått, processmått, sektorsmått samt mål för hastighetsöversyner (med eller utan 10-steg). Metodiken i handläggningen av hastighetsärenden är fastlagd i Vägverkets styr- och ledningssystem, "Vårt sätt att arbeta".
Artikelnr: TV14004