Webbutik

MENY

Gapanalys - Skillnaden mellan förväntad utveckling av transportsystemet och Målbild 2030

Dokumentbeteckning: 2020:046

För den långsiktiga planeringen av transportsystemet behövs en analys av hur både infrastrukturen och transportsystemet bidrar till mål för transportsystemet och hur utvecklingen kommer att se ut, givet olika förutsättningar. Denna rapport beskriver en gapanalys på transportsystemnivå för 16 olika områden. Inom varje målområde beskrivs hur transportsystemet ser ut idag, hur målet för det området ser ut 2030, hur transportsystemet sannolikt kommer att utvecklas med beslutad politik, och slutligen det eventuella gapet mellan målet och den förväntade utvecklingen. Målen baserar sig på Målbild 2030 samt mål för vatten och miljögifter.
Artikelnr: TVD-57380