Webbutik

MENY

Gaddsteklar i vägrenar längs väg O549 (gamla riksväg 40) - Mellan Landvetter och Rya i Härryda kommun

Dokumentbeteckning: 2010:103

Rapporten redovisar resultatet av en specialinventering av steklar utefter väg O549 i Härryda. Syftet med inventeringen har varit att fördjupa kunskapen om vägkanternas biologiska värden. Resultatet visar tydligt att stora delar av väg O549 har väsentliga värden för insektsfaunan. Förekomsten av nyckelarter som åkervädd och ängsvädd är vittspridda i området och intressanta gaddsteklar som väddsandbi, vialsandbi, långhornsbi och franssmalbi hittades.
Artikelnr: TV17206