Webbutik

MENY

Gör plats för svenska bilpooler!

Dokumentbeteckning: 2003:88

Utvecklingen för bilpooler i Sverige är snabb, men fortfarande saknas både information och stödjande strukturer. Denna rapport är till största delen en sammanställning av beställt material, skrivet av några av landets främsta experter på bilpooler. Rapporten innehåller följande delar:
-En svensk bilpoolsdefinition med rekommenderade kvalitetskrav och råd för lokal tillämpning.
-En nationell strategi för växande bilpooler.
-En nationell undersökning av intresse och demografiska förutsättningar för bilpooler.
-En översyn av bilpoolernas effekt på koldioxidutsläppen.
-En aktuell översikt över digitala administrativa system för växande bilpooler.
Artikelnr: TV11591