Webbutik

MENY

Går det att få med intrångsvärden i Vägverkets samhällsekonomiska kalkyler?

Dokumentbeteckning: 2007:34

De förväntade miljöeffekterna av en väginvestering bedöms verbalt i en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). De flesta av de effekter som benämns miljöintrång värderas inte i den samhällsekonomiska kalkylen: Miljöintrång inbegriper vägens fysiska intrång, påverkan på landskapsbild och stadsbild samt störningar som t. ex. luftföroreningar och buller. Denna rapport granskar senare års studier att försöka penningvärdera miljöintrångens kostnader. rekommendationer för framtiden ges också.
Artikelnr: TV14192