Webbutik

MENY

Funktionsblandade stadskvarter

Dokumentbeteckning: 2010:087

Med den här publikationen vill vi ge idéer om hur man kan skapa levande och lönsamma stråk i bostadsområden med hjälp av aktiva gatuplansverksamheter, det vi kallar för Berikande GatuplansVerksamheter, BGV. BGV inbegriper allt från besöksintensiva verksamheter som butiker och restauranger till publika eller halvpublika verksamheter som gym och öppet exponerade kontor.

Artikelnr: TV16740