Webbutik

MENY

Funktionellt prioriterat vägnät

Dokumentbeteckning: 2019:193

Den här rapporten beskriver vad funktionellt prioriterat vägnät (förkortat FPV) är, vad det omfattar och hur det kan användas i olika planeringssituationer. Den beskriver också en del av de överväganden som gjorts under framtagandet.
Artikelnr: TVD-53684