Webbutik

MENY

Funktion och effekt av blå viltreflektorer – en litteraturstudie och fältexperiment

Dokumentbeteckning: 2017:230

Under senare år har blåa viltreflektorer fått ökad uppmärksamhet tack vare entusiastiska rapporter i media som vittnar om kraftiga minskningar i viltolyckstal efter installation av reflektorer. Som underlag till en ny rapport har en granskning av både vetenskapliga och massmediala rapporter samt enkla fälttester genomförts som talar emot den påstådda effekten av viltreflektorer.
Artikelnr: TVD-12184