Webbutik

MENY

Frigjord kapacitet i samband med öppnandet av Förbifart Stockholm

Dokumentbeteckning: 2019:172

Det råder idag omfattande trängsel i de centrala delarna av Stockholms län. Flera vägar är hårt belastade och framkomligheten är begränsad, framförallt under rusningsperioderna. Förbifart Stockholm planeras att öppnas inom en relativt snar framtid och kommer att få stor påverkan på trafiken i regionen. På flera vägar där det idag råder omfattande trängsel beräknas trafiken att minska vilket gör att det öppnas möjligheter till att utföra drift- och underhållsåtgärder och eventuellt andra typer av åtgärder för att öka den samhällsekonomiska nyttan i transportsystemet.
Artikelnr: TVD-51461

Denna rapport är ett första underlag som tagits fram i syfte att beskriva hur mycket trafiken omfördelas över Saltsjö-Mälarsnittet när Förbifart Stockholm öppnat för trafik, hur den frigjorda kapaciteten kan nyttjas och vilken typ av åtgärder som kan vara aktuella.