Webbutik

MENY

Framtida kapacitetsefterfrågan

Dokumentbeteckning: 2012:114

I kapacitetsutredningen beskrivs behov och förslag till åtgärder som kan öka effektiviteten och kapaciteten ända till år 2050 i det svenska transportsystemet. Syftet med denna delrapport är att öka kunskapen om några frågor där val som görs i närtid kan påverka hur efterfrågan på kapacitet bör hanteras även på lång sikt. Den är en lägesrapport som dokumenterar en del av de diskussioner som förts i delprojektet Analys.
Artikelnr: TV17224