Webbutik

MENY

Framgångsrikt mobilitetsarbete i kommuner

Dokumentbeteckning: 2007:3

Denna rapport har tagits fram inom ramen för projektet Den goda staden. Den redovisar erfarenheter, framgångsfaktorer, hinder och risker kopplat till de processer och metoder som krävs för att arbetet med ett mer hållbart resande ska bli en naturlig och självklar del av det kommunala arbetet. Inventeringen har gjorts genom intervjuer med representanter från Jönköping, Kalmar, Karlstad, Lund och Växjö kommuner.

Artikelnr: TV14083