Webbutik

MENY

Från ord till handling - en sammanfattande rapport om Trafikverkets handlingsprogram för arkitektur

Dokumentbeteckning: 2020:183

Handlingsprogrammet för arkitektur initierades av dåvarande chefsarkitekt Johnny Hedman med syfte att utveckla arkitekturfrågorna inom Trafikverket på ett systematiskt sätt. Innehållet präglades av strategiska fokusområden och entydlig kunskapsuppbyggnad. Den här rapporten sammanfattar handlingsprogrammets första fas och fungerar som en språngbräda inför handlingsprogrammets kommande fas. Den andra fasen kommer kännetecknas av implementeringav den kunskap och strategiska val som tidigare gjorts. Fokus ligger på verksamheten – att alla på Trafikverket tillsammans strävar efter inkluderande, långsiktigt hållbara och väl gestaltade anläggningar.
Artikelnr: TVD-67300