Webbutik

MENY

Forskning och innovation Årsrapport 2019

Dokumentbeteckning: 2020:061

Forskning och innovation (FoI) ger oss möjlighet att utveckla lösningar som bidrar till tillgänglighet i ett hållbart samhälle. Vår FoI-verksamhet utgår från den uppgift vi har, men regeringen har även gett oss i uppdrag att finansiera forskning och innovation inom sjöfartsområdet och luftfartsområdet.
Artikelnr: TVD-58008