Webbutik

MENY

Forskning och innovation Årsrapport 2018

Dokumentbeteckning: 2019:065

Forskning och innovation (FoI) är ett viktigt verktyg som ger oss möjlighet att utveckla lösningar som bidrar till tillgänglighet i ett hållbart samhälle. Vår FoI-verksamhet omsätter drygt 500 miljoner kronor årligen och omfattar alla fyra trafikslagen.

Vi behöver utveckla dagens transportsystem, men även identifiera lösningar som kan leda till förnyelse på systemnivå.

Att kunna verifiera att resultat fungerar i verkligheten är betydelsefullt. Därför är det glädjande att vi under 2018 har genomfört flera tester och demonstrationer av nya lösningar. Ett exempel är geofencing, där uppkopplade fordon kan styras på olika sätt. Ett annat exempel är lösningar som kan bedöma tillståndet på de bärlinor som håller upp järnvägens kontaktledning- ar. Demonstrationer är en viktig drivkraft för implementering så att resultat kommer till nytta i transportsystemet.
Artikelnr: TVD-38593